Ceník

Individuální psychologické poradenství a terapie (50 minut)

osobně v Praze nebo online

1100Kč

Psychologické vyšetření dětí a dospívajících a interpretace výsledků formou individuální konzultace

školní zralost, předčasný nástup, vyšetření profesní orientace pro dospívající

1300 - 2500 Kč

Písemná zpráva z psychologického vyšetření

cena dle délky zprávy

400 - 800 Kč


Podmínky spolupráce

První sezení je potřeba uhradit v hotovosti. Další konzultace můžete platit hotově nebo na účet (číslo účtu: 8291834094/5500).

Smluvený termín je závazný. Nemůžete-li se ze závažných důvodů dostavit na sezení nebo potřebujete změnit termín sezení, je třeba mě informovat minimálně 24 hodin předem. V opačném případě vzniká povinnost uhradit i neuskutečněné sezení (storno poplatek 100 %).

Mé služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s GDPR. Naprostá diskrétnost je samozřejmostí po celou dobu spolupráce i po jejím ukončení.