Nařízení o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb.

Zásady práce s osobními údaji:

Jsem Mgr. David Danel, IČO: 11960035, trvalým bydlištěm na adrese Hrádek 577, Hrádek, jsem zapsaný v živnostenském rejstříku - Odbor živnostenský městské části Praha 2, spisová značka Sp-MCP2/688691/2021.

Abych vám mohl poskytnout informace o mých službách či konzultaci, potřebuji pracovat s některými vašimi osobními údaji:

  • V případě, že budete poptávat mé služby (telefonicky, emailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách), budu zpracovávat následující údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo nebo další údaje, které mi v rámci poptávky poskytnete. Nedomluvíme-li se na další spolupráci, vaše údaje budu zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k vyřízení vaší poptávky nebo dotazu, poté je vymažu.
  • V případě, že se domluvíme na spolupráci, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji a dále s informacemi, které mi sdělíte v rámci našich sezení (někdy se může jednat o ,,citlivé" osobní údaje). Tyto informace budu zpracovávat v nezbytně nutném rozsahu formou anonymizovaných poznámek ze sezení a jen pro účely poskytování mých služeb. Informace, které mi sdělíte v rámci naší spolupráce, budu zpracovávat po dobu poskytování mých služeb a nejdéle 3 roky od ukončení. Vaše fakturační údaje budu zpracovávat pro plnění zákonných povinností po dobu 10 let od poskytnutí služby.


Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), které oblast osobních údajů upravuje, vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, které vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mně v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.