S čím vám mohu pomoci

 • Obtížné životní situace - ztráta blizkého, závažné onemocnění u Vás nebo v rodině, rozchod/rozvod
 • Vztahové problémy - partnerské problémy, neshody v rodině, problémy s navazováním vztahů
 • Profesní potíže - syndrom vyhoření a jeho následky, nespokojenost v zaměstnání
 • Osobnostní rozvoj
 • Problémy se seberealizací, vnitřní nespokojenost
 • Ztráta životního smyslu
 • Trauma a jeho následky
 • Fobie, úzkosti, deprese, panické ataky
 • Strach v různých podobách
 • Práce se stresem, relaxace
 • Problémy se závislostí (alkohol, léky, patologické hráčství, marihuana)
 • Psychodiagnostika - vyšetření školní zralosti dítěte, vhodnosti předčasného nástupu do ZŠ, vyšetření profesní orientace pro dospívající

Pokud se Vám nepovedlo zařadit Vaše problémy nebo obtíže do žádné z kategorií, neváhejte se na mě obrátit i se specifičtějším požadavkem. Pokud to bude možné, pokusíme se spolu nastavit spolupráci tak, aby byla pro Vás přínosem. Pokud ne, mohu Vás nasměrovat k adekvátní péči.


Jak pracuji

Ve své terapeutické praxi se snažím integrovat různé přístupy a metody tak, aby odpovídaly Vašim aktuálním potřebám. Jako základní stavební kámen psychoterapeutické práce vnímám kvalitně vybudovaný vztah mezi klientem a terapeutem, který umožní otevřený dialog. Tímto způsobem můžeme společně lépe porozumět Vašemu životnímu příběhu.

První setkání je zpravidla seznamovací, společně se pokusíme nastavit vhodnou formu a cíl naší spolupráce. Postupně se v rámci terapie budeme zabývat současnými i minulými vztahy, budeme mapovat vaše prožitky a emoce v různých situacích tak, abychom společně získali náhled a porozumění Vašemu fungování.

Individuální psychologické poradenství poskytuji pouze dospělé klientele, u dětí a mladistvých nabízím možnost psychodiagnostiky (psychologické vyšetření školní zralosti a připravenosti, posouzení vhodnosti předčasného nástupu, testy profesní orientace).